پیامک تبریک جشن هالووین Hallows’ Evening 2021

پیام تبریک هالووین به انگلیسی

“Shadows mutter, mist replies; darkness purrs as midnight sighs.”
“سایه ها می گویند، مشت پاسخ می دهد، تاریکی purrs به ​​عنوان نیمه شب آه”.

yektanet-logo-sign
تبلیغ
خرید قالب Pixwell، پوسته وردپرس وبلاگی و خبری پیکسول از راست‌چین

خرید قالب Pixwell، پوسته وردپرس وبلاگی و خبری پیکسول از راست‌چین
مشاهده

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
متن انگلیسی درباره هالووین

Halloween wraps fear in innocence،
As though it were a slightly sour sweet
Let terror، then، be turned into a treat!!

هالووین ترس را در بی گناهی می پیچد ،
انگار که یک شیرینی کمی ترش باشد
بگذارید وحشت به یک معالجه تبدیل شود!

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
متن انگلیسی هالووین مبارک

“Shadows of a thousands years rise again unseen, voices whisper in the trees, ‘Tonight is Halloween!'”
“سایه هزاران ساله دوباره ظاهر می شود، صدای زمزمه درختان،” امشب هالووین است ”

پیام تبریک انگلیسی هالووین / پیام انگلیسی برای هالووین

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
اس ام اس انگلیسی هالووین

Nothing on Earth!
so beautiful as
the final!
haul on Halloween night…
هیچ چیز روی زمین!
به زیبایی نهایی نیست در شب هالووین

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
جملات زیبای هالووین مبارم با ترجمه

“Halloween wraps fear in innocence, as though it were a slightly sour sweet. Let terror, then, be turned into a treat … ”
“هالووین ترس از بی گناهی را تکان می دهد، مثل اینکه کمی شیرین تر بود، اجازه دهید تروریسم تبدیل شود به درمان …”

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
پیام جشن هالووین sms halloween

You wouldn’t believe
On All Hallow Eve
What lots of fun we can make،
With apples to bob،
And nuts on the hob،
And a ring-and-thimble cake….

باور نمی کنید
در شب مقدس
شب سرگرم کننده ای می توانیم ایجاد کنیم ،
با سیب به باب ،
و آجیل روی تخته ،
و یک کیک حلقه ای و انگشتی.

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
پیامک انگلیسی تبریک روز هالووین

“The moon has awoken with the sleep of the sun, the light has been broken; the spell has begun.”
“ماه با خواب رویای خورشید روشن شده، نور شکسته شده است، طلسم آغاز شده است.”

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
متن تبریک انگلیسی هالووین

Backward، turn backward، O Time، in your flight make me a child again just for a to-night!!!

عقب ، رو به عقب ، ای زمان ، در پروازت فقط برای یک شب مرا دوباره بچه کن !!!

پیام تبریک انگلیسی هالووین / پیام انگلیسی برای هالووین
Happy Halloween

Happy Halloween
“Where there is no imagination, there is no horror.”
“هیچ تخیل وجود ندارد، هیچ وحشتی وجود ندارد. هالووین مبارک”

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
پیام ادبی تبریک هالووین انگلیسی

This Halloween the most popular mask…
is the Arnold Schwarzenegger mask.!
And the best part?
With a mouth full of candy
you will sound just like him.

این هالووین محبوب ترین ماسک
ماسک آرنولد شوارتزنگر است.!
و بهترین قسمت؟
با دهانی پر از آب نبات
شما درست مثل او صدا خواهید کرد

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
متن جدید تبریک انگلیسی هالووین

On Hallowe’en the thing you must do!
Is pretend that nothing can frighten you
And if somethin’ scares you and you want to run!
Just let on like it’s Hallowe’en fun…

در Hallowe’en کاری که شما باید انجام دهید!
وانمود کنید که هیچ چیز نمی تواند شما را بترساند
و اگر چیزی شما را ترساند و می خواهید فرار کنید!
فقط مثل اینکه Hallowe’en سرگرم کننده است

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
اس ام اس هالووین انگلیسی

Long Live The Tradition Of Hindu Culture!!
And As The Generations Have Passed!!
By Hindu Culture Is Getting Stronger And Stronger!!
Lets Keep It Up
Best Wishes For Halloween…

زنده باد سنت فرهنگ هندو !!
و همانطور که نسل ها گذشته اند !!
توسط فرهنگ هندو قویتر و قویتر می شود !!
بیایید ادامه دهیم
بهترین آرزوها برای هالووین

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
پیام تبریک هالووین برای کپشن اینستاگرام

As the candlelight flame
Ur life may always be happiness’ claim
As the mountain high
U move without sigh
like the white linen flair
Purity is always an affair
As sunshine creates morning glory
fragrance fills years as Flory
with the immaculate eternal smile
attached to u mile after mile
All darkness is far away
As light is on its way

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
متن انگلیسی برای استوری و تبریک هالووین

Nothing on Earth
so beautiful as
the final
haul on Halloween night…

هیچ چیز روی زمین
بسیار زیبا به عنوان
آخرین
حمل در شب هالووین

پیام تبریک انگلیسی هالووین / پیام انگلیسی برای هالووین

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
تبریک انگلیسی جشن هالووین

This the night the night
Of the graves delight!
And the warlocks are at their play
Ye think that without
The wild winds shout!
But no، it is they it is they. …

این شب شب است
از قبرها خوشحال!
و جنگ افزارها در بازی آنها هستند
شما فکر می کنید که بدون
بادهای وحشی فریاد می کشند!
اما نه ، آنها آنها هستند. …

پیام تبریک انگلیسی هالووینمتن انگلیسی درباره هالوویناس ام اس انگلیسی هالووین
متن انگلیسی جشن هالووین

A grandmother pretends
she doesn’t know
who you are on Halloween….

مادربزرگ وانمود می کند
او نمی داند
شما که هستید در هالووین .

20 متن و پیام انگلیسی برای تبریک جشن هالووین

 

متن ترسناک برای تبریک هالووین

متن عاشقانه برای هالووین

متن طنز هالووین

متن هالووین مبارک

متن برای ترساندن هالووین

متن انگلیسی درباره جشن هالووین با ترجمه فارسی

عکس هالووین برای پروفایل

تبریک هالووین ترسناک

0

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Paste this code in your HTML editor where you would like to display the counter, at the bottom of the page, in a table, div or under a menu.
Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/cpanel/php/sessions/ea-php56) in Unknown on line 0